Factsheet: Lithuanian

Lietuvos pilieti, informaciją apie ES piliečių teises Lietuvių kalba galite atsisiųsti čia: Lietuvių